ПОЗИЦІЯ Руху #SaveФОП щодо закону 786-IX.

12.08.20

Закон 786-ІХ (законопроект 2524) підписаний Президентом Володимир Зеленський і набув чинності у редакції, яка відрізняється від проголосованої у Верховна Рада України.

Що це значить для пересічного ФОПа?
Просту і не обтяжливу форму обліку (Книга обліку доходів) скасували, натомість це призвело до необхідності вести оперативний документальний облік доходів на підставі первинних документів (чеків, природних ордерів, тощо) оформлених на кожну операцію з реалізації товару чи надання послуги.

Хто найбільше постраждає?
ФОПи на 1,2,3 (не платники ПДВ) групах спрощеної системи оподаткування, які ведуть діяльність у сфері торгівлі та послуг населенню.
Для них витрати часу (а отже і грошей) на заповнення непотрібних їм паперів зросте в рази. Найменше, на перший погляд, постраждають ФОПи, які працюють по договорах з суб‘єктами господарювання виключно через розрахункові рахунки. Але, якщо раніше податківці перевіряли тільки заповнення Книги обліку, то заразу них є всі підстави розпочати перевірки первинних облікових документів і оскаржувати договори у пошуках прихованої зайнятості (тобто використання ФОПів замість оформлення трудового договору з оплатою всіх податків на фонд заробітної плати).

Увага 1-а група!
Особливою несподіванкою стане вимога оформляти первинні приходні документи для вас, ФОПів 1-ї групи спрощеної системи оподаткування. Торгівля на базарах і надання побутових послуг населенню, яка ведеться одноосібно (без найманих осіб) вимагатиме оформлення первинних документів. Вимога оформлення первинних документів мало чим відрізняється від застосування РРО і є його пом‘якшеною версією.

Аналізуючи норми законодавства звертаємо Вашу увагу:

У Господарському Кодексі України є стаття «Суття 19 Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю … 8. Усі суб'єкти господарювання, відокремлені підрозділи юридичних осіб, виділені на окремий баланс, зобов'язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести (крім громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці) бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.»

У Податковому Кодексі України у Розділі II. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ПЛАТЕЖІВ. ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ є наступна стаття: «Стаття 44. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності, а також документального підтвердження виконання вимог податкового та іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи {Назва статті 44 із змінами, внесеними згідно із Законом № 466-IX від 16.01.2020} 44.1. Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.» Ця стаття стосується ВСІХ платників податків, зокрема і суб‘єктів спрощеної системи оподаткування.

Як це було до того, як ухвалили закон 786-ІХ ?
У тому ж розділі. ІІ ПКУ є стаття 40 «Стаття 40. Сфера застосування цього розділу 40.1. Цей розділ визначає порядок адміністрування податків та зборів, визначених у розділі I цього Кодексу, а також порядок контролю за дотриманням вимог податкового та іншого законодавства у випадках, коли здійснення такого контролю покладено на контролюючі органи. У разі якщо іншими розділами цього Кодексу або законами з питань митної справи визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків, зборів, платежів, використовуються правила, визначені в іншому розділі або законі з питань митної справи.». І для суб’єктів спрощеної системи оподаткування такий спеціальний порядок БУВ визначений: «296.1.1. Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів. Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Для реєстрації Книги обліку доходів такі платники єдиного податку подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.» Саме завдяки встановленій формі Книги і її реєстрації у податковому органі і веденні книги щоденно підсумком за день, ця книга виконувала функцію первинного документального оперативного обліку, як того вимагав господарський кодекс.

Закон 786-ІХ вніс зміни саме в цю статтю, яка захищала суб‘єктів спрощеної системи оподаткування від 44 статті ПКУ. У новій редакції 296 стаття не встановлює форму та особливий порядок обліку для спрощенців. «296.1. Фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть облік у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів.».
Такий «вільний» помісячний облік не відповідає вимозі Господарського Кодексу України (статті 19). Також не захищає від статті 44 ПКУ.

Яким же має бути облік на підставі первинних документів?

Відповідь - довільним раз на місяць. Але головне - наявність первинних документів має бути забезпечена! Форма їх для ФОПів не встановлена і на підставі судової практики можна зробити висновок, що буде діяти аналогія з бухгалтерським обліком. Первинні документи мають обов‘язкові реквізити - унікальні номери, підписи уповноважених осіб, ідентифікація товару чи послуги, сума продажу, тощо.

Оформляється такий документ на кожну окрему операцію - продаж конкретного ідентифіковано товара чи надання ідентифікованої послуги.

Фактично, це повна аналогія касового фіскального чеку.

От таке «покращення» «подарували» ФОПам «слуги народу» у ВРУ.