Книга обліку для ФОП, що повторно зареєструвався «єдинником»

11.08.19

ДФС у Луганській області розповіла, що платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи - підприємці), які не є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів (пп. 296.1.1 ПКУ).

Форма Книги обліку та порядок її ведення  для фізичних осіб - підприємців - платників єдиного податку затверджена наказом Мінфіну № 579. За вибором платника податку Книга обліку ведеться в паперовому або в електронному вигляді (п. 2 Порядку).

У разі обрання платником податку ведення Книги обліку в паперовому вигляді платник податку зобов’язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги обліку на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), податкова адреса (пп. 1 п. 3 Порядку).

Книга обліку прошнурована та пронумерована безоплатно реєструється в контролюючому органі і засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою (пп. 2 п. 3 Порядку).

У разі реєстрації нової Книги обліку протягом податкового (звітного) періоду записи в ній продовжуються наростаючим підсумком, а попередня Книга обліку залишається у платника податку (пп. 3 п. 3 Порядку) і зберігається протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис (п. 7 Порядку).

Таким чином, якщо фізособа - підприємець повторно реєструється платником єдиного податку і має вже зареєстровану у контролюючому органі Книгу обліку, що зберігається у нього протягом 3 років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис та яка не анульована та/або не закінчена реєструвати нову Книгу обліку не потрібно.