Інспектори з праці знову будуть приходити на перевірки у будь-який час.

03.07.19

 

Федерація профспілок на своєму сайті оприлюднила законопроект «Про безпеку праці та здоров’я працівників». Завантажити його можна тут.

Крім збільшення кількості штрафів у сфері охорони праці (про це тут), ним також передбачено й інші зміни до КЗпП. Зокрема:

1. Прописано, що центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, крім органів доходів і зборів, які мають право з метою перевірки додержання податкового законодавства при нарахуванні та виплаті всіх сум, що належать працівникам від підприємства, установи, організації, здійснювати такий контроль на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм.

2. Створюється центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки праці та здоров’я працівників. Основними його завданнями є:

 • здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;
 • забезпечення роботодавців і працівників, представників працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів додержання законодавства та запобігання можливим його порушенням;
 • узагальнення практики застосування законодавства про працю, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства.

3. Визначено основні права інспекторів праці. Так, вони матимуть право:

 1.  безперешкодно, без попереднього повідомлення в будь-який час відвідувати виробничі, службові та адміністративні приміщення юридичних осіб незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичних осіб, які використовують найману працю, а також робочі місця працівників, розташовані поза цими приміщеннями, для проведення інспекційних відвідувань з питань, що належать до їх компетенції;
 2. доступу до будинків, приміщень, споруд та інших об’єктів, у яких перебувають фізичні особи, стосовно яких є достатньо підстав вважати, що вони виконують трудові обов’язки, або до них застосовується примусова праця;

 3. ознайомлюватися з оригіналами та отримувати копії нормативних актів роботодавця, колективних угод, колективних або трудових договорів, відомостей, книг, реєстрів та інших документів, ведення яких передбачено законодавством про працю, що використовуються роботодавцем з питань, віднесених до компетенції інспектора праці;

 4. на одинці або у присутності свідків ставити роботодавцеві та/або працівникам, представникам працівників запитання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію стосовно порушень законодавства про працю та вжиті заходи щодо їх усунення;
 5. зобов’язувати оприлюднювати оголошення, які вимагаються законодавством про працю;

 6. вилучати або брати з собою для аналізу зразки матеріалів і речовин, які використовуються або оброблюються, за умови повідомлення роботодавцю або представнику працівника про те, що матеріали або речовини були вилучені або взяті з цією метою;

 7. вносити роботодавцям обов’язкові для виконання письмову вимогу про забезпечення виконання наданих повноважень та / або припис щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю, причин і умов, які до них призводять, у тому числі з метою усунення недоліків, виявлених на споруді, в обладнанні або методах роботи, які вони мають підстави вважати такими, що загрожують здоров’ю чи безпеці працівників;

 8. подання щодо відсторонення від виконання обов’язків винних у цих порушеннях посадових осіб або притягнення їх до відповідальності згідно з законом;

 9. вирішувати питання щодо того, чи слід робити попередження або давати пораду замість того, щоб порушувати або рекомендувати порушити переслідування;

 10. накладати у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення за порушення законодавства про працю, невиконання їх вимог;

 11. на допомогу правоохоронних органів щодо припинення незаконних дій роботодавця та осіб, які перешкоджають їм виконувати службові обов’язки, у тому числі під час здійснення заходів державного нагляду та контролю у сферах, що належить до їх компетенції;

 12. складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладати адміністративні стягнення;

 13. отримувати безоплатно від роботодавців, органів, уповноважених управляти майном, державних органів статистичні та інші звітні дані, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень;

 14. отримувати від державних органів, фізичних та юридичних осіб документи і матеріали щодо предмета державного нагляду та контролю, одержувати інформацію з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та баз даних, створених державними органами;

 15. робити висновки про стан додержання центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування законодавства про працю з питань, визначених частиною другою статті 259 цього Кодексу;

 16. за результатами державного нагляду ініціювати проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників;

 17. при здійсненні державного нагляду за додержанням законодавства про працю отримувати від посадових осіб центральних, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію про причини порушень законодавства про працю та рівень і стан профілактичної роботи на підприємствах, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні, та вжиті заходи до їх усунення;

 18. витребувати для огляду у фізичних осіб, які перебувають на робочих місцях або поза ними у виробничих, службових, адміністративних приміщеннях, будинках, спорудах та інших об’єктах, що використовуються для здійснення господарської діяльності, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують трудові обов’язки, документи, що посвідчують особу;
 19. на створення роботодавцем належних умов для проведення ними інспекційного відвідування;

 20. здійснювати фіксацію процесу інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

 21. за необхідності залучати експертні організації, дослідні, випробувальні лабораторії та інші підрозділи (групи) технічної підтримки, що перебувають у сфері управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки праці та здоров’я працівників, або створені і діють згідно із законодавством як незалежні експертні організації.

4. Заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю здійснюватимуть у формі проведення інспекційних відвідувань та/або невиїзних інспектувань. 

За планами Уряду цей закон має бути прийнятий у 2020 році, а набрати чинності з 1 січня 2021 року.