Хто з підприємств має звітувати до ДФС в електронній формі?

12.06.19
Платники податків, які належать до великих та середніх підприємств, мають подавати декларації до ДФС в електронній формі
Податківці у підкатегорії 135.03 «ЗІР» зазначили, що абз. 1 п. 49.4 ПКУ встановлено, що платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог Законів № 851 та №2155.

Податкова звітність з ПДВ подається в електронній формі контролюючому органу всіма платниками цього податку з дотриманням вимог Законів № 851 та №2155 (абз. 2 п. 49.4 ПКУ).
У разі припинення договору про визнання електронних документів з підстав, визначених законом, платник податків має право до складення нового договору подавати податкову звітність у спосіб, визначений пп. «а» і «б» п. 49.3 ПКУ (абз. 3 п. 49.4 ПКУ).

При визначенні обов’язку подання платниками податків податкової звітності до контролюючого органу в електронній формі застосовуються критерії, визначені ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік.

А саме, відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік великими є підприємства, які не відповідають критеріям для середніх підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:

  • балансова вартість активів – понад 20 млн євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – понад 40 млн євро;
  • середня кількість працівників – понад 250 осіб.
Середніми є підприємства, які не відповідають критеріям для малих підприємств та показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв:
  • балансова вартість активів – до 20 млн євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 40 млн євро;
  • середня кількість працівників – до 250 осіб.