Категорія працівників яких не можна залучати до роботи у нічний час

08.06.19
Держпраці нагадала перелік категорій працівників, яких забороняється залучати до роботи у нічний час
Держпраці у Кіровоградській області нагадує, що при роботі в нічний час встановлена тривалість роботи (зміни) скорочується на одну годину (ч. 1 ст. 54 КЗпП). Дана вимога не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу (ст. 51 КЗпП) за іншими підставами.

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною в тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, зокрема у безперервних виробництвах, а також на змінних роботах при шестиденному робочому тижні з одним вихідним (ч. 2 ст. 54 КЗпП). Формулювання цієї норми КЗпП дозволяє роботодавцю не скорочувати тривалість роботи вночі при дотриманні загального порядку встановлення режиму роботи.

Роботодавцю слід мати на увазі, що не всі працівники можуть бути залучені до роботи в нічний час. Так, відповідно до ст. 55 КЗпП забороняється залучати до роботи в нічний час:

  • вагітних жінок і жінок, які мать дітей віком до 3 років;
  • осіб віком до 18 років;
  • інші категорії працівників, передбачені законодавством.

За угодою сторін трудового договору жінки можуть працювати в нічний час. Згода працівниці на роботу в нічний час слід отримати в письмовій формі.

Робота інвалідів у нічний час допускається лише за їх згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям. Згідно ст. 13 Закону №3721 громадяни похилого віку також можуть бути залучені до роботи в нічний час тільки з їхньої згоди і за умови, якщо це не протипоказано їм за станом здоров’я. Згода вищевказаних працівників на роботу вночі доцільно оформити в письмовому вигляді.

Відповідно до ст. 108 КЗпП робота в нічний час оплачується у підвищеному розмірі, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.

Згідно з додатком 3 до Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки від 09.11.2010 р., дія якого поширюється на весь період до прийняття нової Генеральної угоди, передбачено, що:

  • За роботу у вечірній час, з 18 до 22 годин (при багатозмінному режимі роботи), проводиться доплата в розмірі 20% годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час;
  • За роботу в нічний час проводиться доплата в розмірі 35% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час.

Для тих підприємств, які не були представлені уповноваженими представниками зі сторони власника і з боку профспілки (об’єднання профспілок) при укладенні генеральної угоди, обов’язковими будуть норми, соціальні гарантії, пільги, компенсації, встановлені законодавчими та нормативно-правовими актами на державному рівні. У той же час законодавство не забороняє суб’єктам (підприємствам) різних форм власності застосовувати під час укладення колективного договору норми та положення чинного генерального угоди.

Надання інших днів відпочинку в якості компенсації за роботу у вечірній або нічний час чинним законодавством не передбачене.