Коли вимога щодо інвентаризації правомірна?

20.05.19

Коло об'єктів інвентаризації повинно бути пов'язане саме з предметом перевірки ДФС

Що необхідно знати про інвентаризацію під час податкової перевірки? 

ПО-ПЕРШЕ: згідно п. 20.1.9 ПКУ контролюючий орган має право вимагати під час проведення перевірок від платників проведення інвентаризації основних засобів, ТМЦ, коштів, зняття залишків ТМЦ.

!!! Право вимагати проведення інвентаризації не прирівнюється до права проводити таку інвентаризацію. Участь інспектора у проведенні такої інвентаризації не є обов’язковою, оскільки норми ПКУ не передбачають такого права контролюючого органу та не передбачають у платника податків обов’язку залучати контролюючий орган до проведення інвентаризації. Вимога податкового органу про проведення інвентаризації за присутності фахівців податкового органу (перевіряючих) не передбачена чинним законодавством України.

ПО-ДРУГЕ: ані ПКУ, ані інші НПА не містять вимог щодо оформлення та змісту вимоги про проведення інвентаризації. Водночас, у п.7 Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого Мінфіном від 09.07.2014 р. №879зазначається, що інвентаризація на вимогу контролюючого органу проводиться на підставі належним чином офоормленого документу.

Т.б., слід керуватися ст.42 ПКУ, згідно якої документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою місцезнаходження платника, або вручені особисто. (аналогічне роз'яснення ДФС від 13.04.2016 р. №8191/6/99-19-03-02-15 та у підкатегорії 136.01 «ЗІР»)

ПО-ТРЕТЄ: вимога про проведення інвентаризації надається під час перевірки – отже, коло об'єктів такої інвентаризації повинно бути пов'язане САМЕ З ПРЕДМЕТОМ ТАКОЇ ПЕРЕВІРКИ (наприклад у справі №815/5226/15 ЄДРСР 52678345 судом не було взято до уваги результати інвентаризації по контрагентам, оскільки дослідження таких господарських відносин не входило до предмету позапланової перевірки).

ПО-ЧЕТВЕРТЕ: Саме з дати отримання вимоги можна говорити про момент початку проведення примусової інвентаризації – як дату, станом на яку вона проводиться. Інвентаризувати (тобто перевірити фактичну наявність) ОЗ, ТМЦ і коштів можна тільки «на сьогодні», але аж ніяк не «на вчора» або «на позавчора». Тому така інвентаризація може проводитися тільки на дату, що припадає на час проведення самої перевірки, але ніяк не «заднім числом» – вимагати цього податківці не мають права (постанова Київського окружного адміністративного суду від 11.11.2015 р. №810/3231/15).

ПО-П'ЯТЕ: У разі відмови платника від проведення інвентаризації згідно п. 94.2.8 ПКУ може бути застосовано арешт майна з усіма витікаючими наслідками. Недопуск перевіряючих до проведення інвентаризації оформлюється актом та, як правило, трактується фіскалами саме як відмова платника та підстава для застосування адмінарешту.

!!! Водночас, належною підставою для застосування арешту майна є САМЕ ВІДМОВА ПЛАТНИКА ВІД ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕТАРИЗАЦІЇ, а не відмова від її проведення у присутності посадових осіб контролюючого органу (постанова ВС КАС від 13.02.2019 р. у справі №820/817/17).

РЕКОМЕНДОВАНИЙ АЛГОРИТМ ДІЙ:

  1. вимагають проведення інвентаризації – просіть письмову вимогу.
  2. отримуєте вимогу – складаєте акт про недопуск посадових осіб до проведення інвентаризації. ЗВЕРТАЮ УВАГУ: акт про недопуск до проведення, а не про відмову у проведенні!
  3. датою отримання вимоги проводити інвентаризацію – результати якої із супровідним листом подаєте до канцелярії ДФС бажану в цей же день.
  4. у разі подання ДФС до суду про застосування адмінарешту – документом, що спростовує підставність застосування такого є подані вами результати інвентаризації із супровідним листом до ДФС.

Отже, приймаєте перевірку – на ДАТУ вимоги самостійно проводити інвентаризацію, результати якої подаєте до ДФС із супровідним.

Недопуск посадових осіб до інвентаризації оформлюється актом у двох примірниках.

Безпідставність адмінарешту підтверджується поданими до ДФС результатами проведеноі на вимогу контролюючого органу інвентаризаціі. 

За матеріалами Дебет-Кредит