Діяльність тимчасових споруд (МАФ) (разом з ринками) на протязі 2008 – 2011 років складають 44 – 48%  від усієї роздрібної торгівлі. Така ситуація спричиняє суттєвий вплав на створення конкурентного середовища внаслідок чого підвищується якість продукції, послуг та мінімізується необґрунтоване зростання роздрібних цін.

МАФ дозволяють створювати нові робочі місця більш ефективно ніж магазини середнього та великого формату. В середньому, кожна МАФ дозволяє відкривати 4 робочих місця. Тобто 1 робоче місце створюється менш ніж на 5 кв.м. (враховуючи, що за визначенням площа МАФ становить до 20 кв.м.). Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких створено понад 5 робочих місць на одну МАФ, складає лише 21,52%. Два робочих місця створюється практично на четвертій частині МАФ – 24,35%. Три та чотири робочих місця створюються приблизно на 40% МАФ.

Разом з цим, відсутність чітких та дієвих правил розміщення тимчасових споруд (МАФ) спричиняють численні зловживання як з боку представників місцевої влади так і суб’єктів підприємництва.

Для знаття соціальної напруги і створення прозорих правил розміщення тимчасових споруд (МАФ) в м. Києві, регіональна рада підприємців в м. Києві вважає за доцільне прийняти за основу запропоновані підходи до вирішення питання впорядкування розміщення МАФ та збереження малого підприємництва.

Вжиття заходів щодо зменшення кількості МАФ із збереженням кількісних показників підприємницької діяльності (переведення підприємницької діяльності в капітальні споруди), що включають в себе поетапне зменшення кількості МАФ до оптимального рівня – 3 тис. одиниць.

Враховуючи існуючу кількість МАФ – 15 тис. одиниць різке зменшення неможливе та недоцільне. На даному етапі доцільно дозволити розміщення МАФ особам, які орендували земельні ділянки для розміщення МАФ на підставі договорів, укладених з виконавчим комітетом відповідної районної ради в м. Києві у період 2003-2012 роки. Вподальшому таким особам необхідно забезпечити надання альтернативних приміщень (площадок) для ведення малого бізнесу.

Одночасно з цим вживати заходів щодо запровадження ліберальної процедури (процедури декларування) переведення житлового фонду перших поверхів житлових будинків в  нежитловий фонд для розміщення суб’єктів господарювання з дотриманням санітарних, екологічних, пожежних та інших норм.  Розробити і затвердити стандарт типових окремих входів у нежитлові приміщення, розташованих на перших поверхах житлових будинків, що будуть облаштовуватись з моменту запровадження процедури декларування і розробити максимально спрощений порядок реєстрації таких окремих входів на підставі типового проекту.