ОЧІКУВАННЯ БІЗНЕСУ ВІД ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСЬКОГО

03.05.19

 

10 ПРІОРИТЕТІВ. 

Мікропідприємці, малий та середній бізнес(МСБ) активно підтримували зміну корумпованого владного олігархату і покладають великі надії на Президента України Володимира Зеленського в частині встановлення прозорих, рівних і справедливих правил щодо розвитку та ведення підприємництва.

ВГО «Союз захисту підприємництва» напрацювала 10 пріоритетів для МСБ і сподівається, що вони будуть враховані командою Володимира Олександровича і ним особисто при управлінні державою.

Пріоритети МСБ:

1.Суворе дотримання законодавства України в першу чергу державними службовцями та державними інституціями.

2.Збереження і розвиток спрощеної системи оподаткування(зняття обмежень обігу, сфер застосування). Надання можливості добровільного обрання(на вибір підприємця) однієї з двох систем оподаткування, спрощеної чи загальної. 

3.Запровадження страхової відповідальності бізнесу, як альтернативи контрольним заходам з боку державних контролюючих органів. Якщо бізнес застрахував свої ризики щодо оподаткування, пожежної, екологічної небезпеки, тощо, то відповідні контролюючі органи можуть проводити свої контрольні заходи тільки для надання зауважень і пропозицій щодо усунення небезпеки без застосування штрафних санкцій.

4.Зміна системи адміністрування(оподаткування) заробітної плати. Роботодавець повинен сплачувати ЗП та звітуватись до податкової щодо її розміру та отримувача, а сплачувати відрахування з ЗП повинен найнятий працівник(з врахуванням загального отриманого доходу, субсидій, пільг тощо).

5.Відміна 295 Постанови КМУ щодо перевірок Держпраці, які призвели до беззаконня і корупційних поборів бізнесу. Напрацювання спільно з громадськістю і бізнес-спільнотами дієвих та прозорих механізмів боротьби з тіньовою зайнятістю.

6.Запровадження особистої матеріальної відповідальності державних службовців за протиправні і та інші дії, які призвели до втрат підприємців.

7.Гарантування державою збереження обігових коштів підприємців у фінансових установах.

8.Дозвіл на приховану і явну фото та відеофіксацію будь-яких контактів з державними службовцями та визнання доказовою базою таких відео та фото матеріалів правоохоронними органами.

9.Створення(поновлення) в Кабінеті Міністрів України інституції, на кшталт Держпідприємництва, яка опікуватиметься проблемами стимулювання, підтримки та захисту підприємництва і матиме повноваження впливати на дії та ініціативи інших урядових органів, що можуть створити ризики і небезпеки підприємництву та підприємницькій ініціативі.

10.Термінове запровадження європейської системи стандартизації визначеної Угодою про Асоціацію та імплементація стандартів ЄС щодо виготовлення, обігу, реалізації та контролю  товарів та послуг.


ВГО «Союз захисту підприємництва» бере на себе зобов’язання донести зазначені пріоритети Команді Зеленського.

Голова ВГО "Союз захисту підприємництва" Сергій ДОРОТИЧ