Відбулось засідання Громадської ради при ДРС

13.06.16

Сьогодні, 13.06.2016 року, відбулось засідання Громадської ради при ДРС.

 Розглянули питання:
1. Про обрання секретаря Громадської ради при ДРС.
2. Про делегування преставників Громадської ради до кадрової комісії ДРС.
3. Про створення регіональних експертних груп Громадської ради при територіальних органах ДРС для організації ефективної роботи територіальних підрозділів.
4. Про наказ Держнаглядохоронпраці від 17 травня 2005 року № 87 «Про Порядок визначення уповноважених організацій передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687»
5. Про дерегуляцію у сфері державного регулювання виробництва та реалізації продуктів харчування.
6. Організаційні питання.

Вирішили: 
1. Обрати секретарем ГР при ДРС Джуранюка Романа.
2. Делегувати до кадрової комісії ДРС двох представників ГР С.Доротича, В.Биковця.
3.1. Розпочати роботу зі створення регіональних експертних груп Громадської ради при територіальних органах ДРС для організації ефективної роботи територіальних підрозділів.
3.2. Звернутись до Голови ДРС щодо сприяння у співпраці регіональних експертних груп з територіальними органами ДРС.
3.3. Підготувати проект Положення про територіальні осередки Громадської ради при Державній регуляторній службі України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для обговорення на наступному черговому засіданні.
4. Звернутись до Прем’єр-міністра України, Мінсополітики, Мінекономіки і ДРС з пропозицією вжити заходів щодо відміни наказу Держнаглядохоронпраці від 17 травня 2005 року №87 «Про Порядок визначення уповноважених організацій передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 №687». 
5.1. Звернутись до Кабінету Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і ДРС щодо скасування: 
Постанови КМУ “Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари”  за №1222 від 17.10  2007 року.
Постанови КМУ “Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання” за №373 від 17 квітня 2008 року 
Постанови КМУ “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” за №1548 від 25.12.1996 р.
5.2.Звернутись на Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Державної регуляторної служби України, щодо скасування Наказу Міністерства економіки “Про затвердження форми декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання, та інструкції про заповнення і застосування декларації про оптову ціну на продовольчі товари, щодо яких запроваджено державне регулювання” за №341 від 13.08.2008 року.
6.Обговорили питання поінформування членів ради.