Відкритий лист щодо Стратегії розвитку МСП до 2020

09.06.16

Першому віце-прем'єр-міністру –

 

Міністру економічного розвитку

і торгівлі України

Кубіву С.І.

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ

 

Шановний Степане Івановичу!

 

Звертаємось до Вас з проханням втрутитись в ситуацію та сприяти забезпеченню участі представників громадського суспільства у формуванні та реалізації держаної політики у сфері підприємництва та економічного розвитку Держави.

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України був розроблений та оприлюднений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» (далі – Проект постанови).

Зазначений документ не проходив опрацювання з залученням Громадської ради, як консультативно-дорадчим органом, що утворений Міністерством економічного розвитку і торгівлі України для сприяння  участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Здивування та нерозуміння у бізнес-спільноти викликає те, що до процесу обговорення  Проекту постанови, який було проведено Мінекономрозвитку 26 травня 2016 року не запрошувались члени Громадської ради при Мінекономрозвитку, члени Ради підприємців при Кабінеті міністрів України, Громадської ради при Державній регуляторній службі України, які по суті і є представниками малого та середнього підприємництва.

2 червня 2016 року відбулось засідання представників Громадської ради при Мінекономрозвитку, Громадської ради при ДРС, Голови Громадської ради при ДСІВ, Ради підприємців при КМУ та інститутів громадського суспільства, на якому було обговорено проект Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 року (далі - Стратегія), що ініціює Міністерство економічного розвитку та торгівлі України.

 

Під час засідання всі присутні представники громадських об'єднань підприємців одностайно висловили свою стурбованість тим фактом, що Мінекономрозвитку  проводить консультації щодо Стратегії вибірково, практично не залучаючи до зазначеного процесу Громадську Раду Мінекономрозвитку. Це не є нормальним.

Також слід зауважити, що під час погодження Проекту постанови розробником був порушений Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 року   № 950, (далі – Регламент) в частині обов'язкового погодження проектів із заінтересованими органами.

Розділом I Стратегії «Створення сприятливих умов ведення підприємницької діяльності» визначена необхідність перегляду нормативно-правових актів, що по суті є регуляторними, та є посилання на постанову Кабінету Міністрів України, що вносить зміни до Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта.

В той же час, центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику це Державна регуляторна служба України, погодження з якою зазначеного Проекту постанови відповідно до Регламенту обов'язково. Проте на погодження до ДРС такий проект не надходив.

Що стосується розгляду зазначеного Проекту постанови по суті, слід зауважити, що зазначений документ не визначає ані принципів, ані дієвих механізмів для вирішення ключових проблем МСП - втручання держави, механізми стимулювання, безпека власності, капіталів в збанкрутілих банках, адміністрування податків, диктат монополій тощо. Проект постанови базується на спірних очікуваних показниках і ми впевнені - потребує суттєвого доопрацювання із залученням саме широких підприємницьких кіл.

Варто зупинитись більш детальніше на основних зауваженнях до Проекту постанови, висловлених під час засідання представників представників Громадської ради при Мінекономрозвитку, Громадської ради при ДРС, Голова Громадської ради при ДСІВ, Ради підприємців при КМУ та інститутів громадського суспільства.

Одне із зауважень, яке неодноразово було висловлено на засіданні, це формальний підхід розробника для визначення проблематики, цілей і мети Стратегії.

Так, в розділі «Проблеми, що потребують розв'язання» не визначені основні адміністративні бар'єри, з якими кожен день має справу підприємець, а саме, податки, висновки, дозволи, ліцензії тощо.

Розділ «Забезпечення доступу до фінансів» також не визначає основних необхідних для розвитку підприємництва напрямків, адже створення нових фінансових інституцій не вирішить проблему високих відсоткових ставок по кредитам, майже до 30%, що не дозволяє суб'єктам малого та середнього бізнесу користуватися кредитуванням. Вирішення цієї проблеми можливо шляхом запровадження пільгових умов кредитування для малого та середнього бізнесу або ж розробки державної програми, що має на меті надання субвенцій з державного бюджету.

Крім того доволі гостро на даний час стоїть питання фінансової безпеки бізнесу через, зокрема, нестабільність банкової сфери, зміну процентних ставок тощо.

Розділом II Проекту постанови, зокрема, передбачено удосконалення системи статистичного обліку діяльності МСП шляхом запровадження нових статистичних показників та методів аналізу, які дозволяють більшою мірою відобразити стан розвитку МСП.

Такі новації перш за все створять нові перепони для суб'єктів малого та середнього бізнесу, у вигляді введення додаткової звітності.

Крім того у документі не зазначені довгоочікувані бізнесом інструменти реалізації, а ті що пропонуються є сумнівними щодо їх доцільності(торгові представництва, відкриття фондів, кредитних спілок, інститутів фондового ринку).

Присутні критично оцінили визначення Проектом постанови для перегляду регуляторних актів однієї незалежної неурядової організації – проектного офісу ефективного регулювання (Better Regulation Delivery Office - BRDO), створеного за ініціативи Мінекономрозвитку, без можливості альтернативних організацій прийняти участь в перегляді нормативно-правової бази на предмет актуальності, ефективності та відповідності європейському законодавству. Така позиція розробника, на наш погляд, має ознаки корупційної складової.

Цим листом констатуємо, що Стратегія розвитку малого і середнього підприємництва в Україні до 2020 року розроблена Мінекономрозвитку у багатьох моментах не відповідає сучасним викликам і потребам підприємців.

Враховуючи вказане вище, просимо Вас, найближчим часом, провести відкрите обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року» з залученням Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку, Громадської ради при Державній регуляторній службі, Раді підприємців при Кабінеті Міністрів України та представників всеукраїнських бізнес-об'єднань.

Просимо надати доручення Мінекономрозвитку, Мінфіну, ДРС щодо опрацювання Проекту постанови для надання зауважень та пропозицій.

 

З повагою,

Голова Комітету інвестицій, промисловості і підприємництва Громадської

Ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України                                      Хобта Я.П.

 

Голова Громадської ради при Державній регуляторній службі України                           Доротич С.І.

 

Голова Громадської ради при Державній службі інтелектуальної власності України     Чернобай О.В.