Звернення ВГО "Союз захисту підприємництва" щодо унеможливлення прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України"

В.о. Президента України,
Голові Верховної Ради України
ТУРЧИНОВУ О.В.

Шановний Олександре Валентиновичу !

Всеукраїнська громадська організація «Союз захисту підприємництва» звертається до Вас з проханням в межах наданих повноважень вжити усіх можливих заходів для недопущення прийняття ініційованого Міністерством фінансів України проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України» положення якого становлять суспільну загрозу для підприємницького середовища. Прийняття зазначеного законопроекту неминуче призведе до порушення законних прав і інтересів, насамперед, представників малого і середнього бізнесу, а також звичайних громадян України.

Вважаємо, що у правовій демократичній державі, якою прагне стати Україна, головною запорукою впровадження прозорих і передбачуваних регуляторних актів може бути лише чітке дотримання законодавчої процедури їх прийняття, включаючи обов'язкове публічне обговорення їх положень з громадськістю та бізнесом.

Згідно з статтею 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 р. вказано, що кожен проект регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пізніше п'яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акта і не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Водночас, розроблений Міністерством фінансів України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України» в порушення вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не був оприлюднений в установленому порядку, внаслідок чого громадськість була позбавлена можливості надати власні зауваження та пропозиції у визначені терміни та спосіб.

ВГО «Союз захисту підприємництва» вважає, що запропоновані законопроектом зміни створюють передумови для збільшення фіскального навантаження, застосування значних адміністративних стягнень до представників малого і середнього бізнесу а також корупційних проявів з боку контролюючих органів.

Так, за результатами аналізу положень вказаного проекту закону  вбачається, що більшість його норм відтворюють положення законопроектів, зареєстрованих за номерами 3757-1, 3757-2, 3757-3, які у грудні 2013 року Були відхилені Верховною Радою України.

Зокрема, можна стверджувати, що зміни, передбачені вищевказаним законопроектом зводяться виключно до збільшення ставок податків та зборів, внаслідок чого варто очікувати різкого здорожчання товарів і послуг для населення, а запровадження збору на операції з купівлі валюти в безготівковій та готівковій формі ще більше поглибить інфляційні процеси у державі.

1. Скасовується поступове зменшення основних ставок ПДВ та податку на прибуток, які діють в чинній редакції Податкового кодексу.

Законопроектом передбачено, що тимчасова норма по призупиненню зменшенняосновних ставок ПДВ та податку на прибуток перетворюється на постійну норму, внаслідок чого передбачається зафіксувати основну ставку з ПДВ на рівні 20 %, а ставку з податку на прибуток – на рівні 18 %.

Складна сучасна економічна ситуація призвела до низької активності внутрішнього ринку, падіння плато спроможності населення, поглиблення інфляційних процесів і за цих умов бізнес практично зупиняється, або вже "стоїть". Малий бізнес не отримує прибутків та знаходиться на межі виживання, великі підприємства переходять на неповний режим роботи і скорочують працівників.

Вважаємо, що зазначена норма демотивує бізнес до розвитку, а посилення тиску на бізнес призведе до остаточної зупинки підприємств та підприємницької діяльності фізичних осіб, а відтак не буде сприяти збільшенню податкових надходжень до бюджету.

2. Скасувуються пільги з оподаткуванн япершої поставки лікарських засобів.

Запропоновані законопроектом зміни до пп. 197.1.27 п. 197.1 ст. 197 Податкового кодексу України щодо скасування пільги з ПДВ на операції першого постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення фактично призведуть до суттєвого подорожчання лікарських засобів та виробів медичного призначення (збільшення імпорту на 20 % з урахуванням зростання валютних курсів призведе до фактичного подорожчання лікарських засобів не менше ніж в 1,5 рази).

Також, слід звернути увагу на наявність державного регулювання на фармацевтичному ринку шляхом обмеження максимальної націнки та встановлення граничних цін на окремі лікарські препарати.

У разі збереження державного регулювання цін на сьогоднішньому рівні буде відбуватися перерозподіл прибутків між товаровиробниками/імпортерами та іншими ланками ланцюгів постачання. При цьому деякі ланки постачальників будуть змушені зупинити свою діяльність або будуть отримувати значно менший прибуток. Внаслідок цього ефект від впровадження норми щодо скасування пільги з ПДВ буде знівельований втратою частини прибутків посередниками та роздрібними торговцями. У разі перегляду максимальних цін роздрібні ціни будуть зростати, що викличе додаткову соціальну напругу у суспільстві.

3. Запроваджується оподаткування ПДФО процентів з депозитів, облігацій, іпотечних сертифікатів на загальних підставах.

Запровадження цієї норми призведе до відтоку депозитів з банківської системи, до її ослаблення, до дорожчання кредитних ресурсів, до ускладнення адміністрування ПДФО. Так, реакцією населення обов'язково стане дострокове повернення депозитів в сумі, що перевищує 50 000,00 грн., тобто суму, проценти з якої не будуть підлягати оподаткуванню. Запропонована загальна сума вкладу 50 000,00 грн. (за останньою неофіційною інформацією – 100 000,00грн.) є замалою навіть порівнюючи з сумою компенсації Фондом гарантування вкладів, що становить 200 000,00 грн. При цьому капіталізація процентів значно ускладнить механізм адміністрування бази оподаткування ПДФО.

Таким чином, оподаткування процентів за основною ставкою (15-17 %%) тількиускладнить адміністрування податку та завдасть удару по банківській системі. Відтік депозитів та банкрутство комерційних банків знівелює очікувані результати від запровадження зазначеної норми законопроекту.

4. Збільшується плата за користування надрами.

Відповідно до норм законопроекту ставка плати за видобуток залізноїруди (10 % від собівартості мінеральної сировини – концентрату) збільшена в порівнянні з чинними ставками від 2,9 до 3,7 та 8,7 разів(з 15,5 до 57,3 для руд з вмістом заліза менше 20 %). Всі ці показники значно перевищують показники в інших країнах, в багатьох з яких ставки плати за надра встановлюються на рівні 10%, але від собівартості власне добування сирої руди, а за чинними нормами та нормами законопроекту ставку 10% встановлено від собівартості мінеральної сировини на етапі первинної переробки (до термічної та агломерації).

Внаслідок зазначеного підходу, як свідчить проведений перерахунок, ставка 10% по відношенню до собівартості концентрату відповідає ставці 25% від собівартості руди, тобто в 2,5 рази збільшена проти ставок інших країн.

5. Збільшуються ставки акцизного податку, що однозначно призведе до подорожчання товарів. Крім того:

- пропонується застосування єдиної ставки акцизного податку на дизпаливо (98 євро за 1 т) замість диференціації ставок в залежності від вмісту сірки (від 46 до 98 євро за 1 т, що є нелогічним;

6. Вводиться обмеження щодо спрощеної системи оподаткування.

Запровадження обмеження застосування спрощеної системио податкування деяким видам діяльності, запровадження РРО та обліку витрат щодо окремих групп імпортних товарів є передчасною пропозицією. Посилення контролю за платниками податків – фізичними особами, що застосовують спрощену систему оподаткування, повинно бути наслідком реалізації ряду заходів, які:

- спрощують митне оформлення дрібних партій товару (спрощений перелік документів для митного оформлення, спрощені процедури митного оформлення дрібних партій товару);

- врегульовують питання отримання фізичними особами – підприємцями платежів віднаселення (електронні гроші, поштові перекази);

- сприяють унеможливленню корупції та контрабанди.

Посилення тільки заходів контролю без надання можливості бізнесу працювати в легальному полі та отримувати достатній рівень прибутків призведе до щебільшої тенізації економіки.

7. Збільшується збір за реєстрацію ТЗ, ставка податку на землю і утилізаційний збір.

Підприємців дивує позиція влади щодо бажання збільшити зазначені збори і податки, які тільки поглиблять кризу і створять підстави для згортання  бізнесу.

8. Вводиться додатковий збір до пенсійного фонду під час купівлі іноземної валюті.

Зазначена ініціатива створить підстави для тіньового обігу іноземної валюти у готівковій формі та спричинить додаткове фінансове навантаження на бізнес, а відтак і на кінцевого споживача товарів та послуг.

Громадська Колегія вважає, що посилення лише заходів контролю без надання можливості бізнесу працювати в легальному полі та отримувати достатній рівень прибутків призведе до ще більшої тінізації економіки. Замість жорстких заходів з наповнення бюджету необхідно частково вивільнити бізнес від регуляторного впливу, розробити заходи з пожвавлення ділової активності, стимулювання зовнішніх та внутрішніх інвесторів.

За вказаних обставин, підприємницька спільнота вкотре виражає свою готовність долучитися до процесу напрацювання прозорих та ефективних нормативних актів задля унеможливлення прийняття подібних законопроектів, направлених на знищення малого та середнього бізнесу і економічного потенціалу держави в цілому, а також інформуємо про те, що на сьогоднішній день бізнесом уже напрацьовано ряд законодавчих ініціатив щодо стимулювання підприємницької діяльності та наповнення державного бюджету України.

 

З повагою,

Голова ВГО «Союз захисту підприємництва»                                                                       С. Доротич

14.06.2016