Звернення до Міндоходів України щодо дотримання регістру букв у написанні назви юридичної особи при заповненні податкової накладної

ГРОМАДСЬКА  КОЛЕГІЯ  З ПИТАНЬ  ПОДАТКОВОЇ  ТА  МИТНОЇ  ПОЛІТИКИ  ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ

Постійно діючий консультативно-дорадчий орган при Комітеті Верховної Ради України з питань

податкової та митної політики

 

01008, м. Київ-8, вул. Банкова, 5-7,                                                                          тел. 044 232-20-80

 

22.03.2013 р.  № 02/13

Міністру доходів і зборів України

КЛИМЕНКУ О.В.


Шановний Олександре Вікторовичу!

Громадська Колегія з питань податкової та митної політики висловлює Вам свою повагу та звертається щодо деяких питань складання податкових накладних та практики застосування відповідних норм Податкового кодексу України.

Так, листом ДПС України від 15.01.2013 р. № 534/6/15-3115 (далі – Лист № 534/6/15-3115) були надані роз'яснення стосовно того, що в полях «Найменування продавця» та «Найменування покупця» податкової накладної зазначається назва юридичної особи, яка відповідає назві, зазначеній в статутних документах такої особи (з відповідним відображенням розміру літер такої назви).

З одного боку, лист має індивідуальний характер та його дія поширюється лише на одного платника податків, а з другого боку, його загальний для всіх платників податку характер стали підтверджувати факти невизнання органами державної податкової служби на місцях в ході проведення документальних перевірок тих податкових накладних, в яких розмір літер в найменуванні продавця та покупця не відповідає розміру літер повної або скороченої назви, зазначених в статутних документах таких осіб.

При цьому зазначені вище вимоги Листа № 534/6/15-3115  не відповідають нормам чинного податкового законодавства, що підтверджується наступною аргументацією:

Згідно з підпунктом «в» пункту 201.1 статті 201 Податкового кодексу України у податковій накладній зазначаються в окремих рядках такі обов'язкові реквізити як повна або скорочена назва, зазначена у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість, - продавця товарів/послуг.

Як бачимо, в підпункті не міститься вимога щодо розміру літер, що є логічним з урахуванням відсутності в Податковому кодексі України визначення цього терміну та багатоваріантності його застосування (зокрема, розмір літер може включати в себе як якісні, так і кількісні характеристики літер («великі» - «маленькі», шрифт, його розмір, фізичний розмір та шрифт літер, що використовувались в статутних документах).

Виходячи з цього, посилання в Листі № 534/6/15-3115 на необхідність дотримання платниками податків розміру літер, відображених в статутних документах, викликало багато нових питань, основним з яких було не тільки питання щодо смислового навантаження цього терміну, але і питання щодо дійсності тих податкових накладних, які виписані до дати оприлюднення цього листа.

Крім суто логічних та законодавчих аргументів на користь твердження щодо неправомірності вимог цього листа, є також положення інших нормативних документів та роз'яснень органів державної податкової служби, а саме:

1. Відповідно до пункту 201.2 статті 201 Податкового кодексу України форма та порядок заповнення податкової накладної затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.
При цьому наказ Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» не містить додаткових вимог (крім тих, що встановлені пунктом 201.1 статті 201 Податкового кодексу України) щодо складання податкової накладної, але пунктом 6.3 встановлює, що порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту. Таким чином, розмір літер не обумовлений ані вимогами Податкового кодексу України, ані Порядком заповнення податкової накладної, що виключає будь-яку можливість його впливу на дійсність або недійсність податкової накладної, та відповідно, на право на податковий кредит у покупця.

2. Згідно з відповіддю на питання 7 в Узагальнюючій податковій консультації щодо окремих питань відображення у податковому обліку з податку на додану вартість звітного періоду податкових накладних, виписаних у попередніх періодах, та формування на їх підставі податкового кредиту, затвердженій наказом ДПС України від 16.02.2012 р.  № 127, порушенням порядку заповнення податкової накладної вважатиметься перш за все відсутність у податковій накладній хоча б одного показника, який є обов'язковим реквізитом податкової накладної (перераховані у підпунктах «а» - «і» пункту 201.1 статті 201 розділу V Кодексу), а також невідповідність показників, зазначених у податковій накладній, умовам поставки (ціна, вартість, номенклатура, кількість товару тощо).

3. Відповідно до відповіді у журналі «Вісник податкової служби України» від 31.08.2012 р. на формування податкового кредиту впливає лише дотримання чи недотримання вимог, передбачених п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI та відповідними нормативно-правовими актами (Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Мінфіну України від 01.11.2011 р. № 1379 та Порядком ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1246), а також відповідність чи невідповідність інформації, зазначеної у податкових накладних, суті здійснених господарських операцій. Податкова накладна, яку складено з порушеннями та/або виписано без фактичного здійснення господарських операцій (отримання коштів чи постачання товарів), не може вважатися документом, який підтверджує право на отримання податкового кредиту.

Таким чином, з аналізу норм Податкового кодексу України та попередніх роз'яснень органів державної податкової служби свідчить необґрунтованість та неправомірність вимог Листа № 534/6/15-3115 в частині, що стосується відповідного відображення в податковій накладній розміру літер назви покупця та продавця.

Виходячи з цього, звертаємось до Вас з проханням скасувати або відізвати лист ДПС України від 15.01.2013 р. № 534/6/15-3115 та надати узагальнюючу податкову консультацію з урахуванням наших зауважень.

Голова                                                                                                                       С.І. Доротич

14.06.2016