Звернення ВГО "Союз захисту підприємництва" до Прем'єр-міністра України щодо додаткової звітності

Відкритий лист до Прем'єр-міністра України

zvytu

Прем'єр-міністру України
АЗАРОВУ М.Я.

Шановний Миколо Яновичу !

Всеукраїнська громадська організація "Союз захисту підприємництва" звертається до Вас із закликом відреагувати на чинники, що становлять загрозу розвитку підприємницького середовища.

Однією з таких загроз і надалі залишається зарегульованість здійснення підприємницької діяльності, що створює нові перепони, передусім для малого та середнього бізнесу, у вигляді введення додаткової звітності, зокрема, для суб'єктів туристичної діяльності.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2011 року № 1113-р «Про затвердження плану державних статистичних спостережень на 2011 – 2012 роки» наказом Держкомстату України від 14.12.2012 року № 346 уведено в дію додаткове державне статистичне спостереження за формою № 1-туризм (річна) «Звіт про туристичну діяльність», яке є обов'язковим для юридичних та  фізичних осіб-підприємців,  що здійснюють або забезпечують туристичну діяльність.

Проте, із впровадженням додаткових формальних навантажень на суб'єктів туристичної галузі, Держкомстатом України не було вжито жодних заходів щодо надання можливості подавати зазначену статистичну звітність в електронному вигляді. За несвоєчасне подання такої звітності передбачена адміністративна відповідальність.

Водночас, згідно з п. 2.3.1. Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності, затверджених Спільним наказом Держкомпідприємництва і Міністерства культури і туризму України від 11.09.2007 № 111/55, на туроператора і турагента вже покладено обов'язок подавати до місцевих органів виконавчої влади в галузі туризму та органів державної статистики за місцезнаходженням у визначені терміни у повному обсязі достовірну статистичну інформацію за формами державної статистичної звітності № 1-ТУР "Звіт про діяльність туристичної організації" та № 1-ТУР(к) "Звіт про діяльність туристичної організації".

Таким чином, із уведенням ще одного додаткового звіту діяльність малого підприємництва у туристичній галузі фактично зводитиметься тільки до постійних заповнень та подачі обтяжливих звітів, унаслідок чого підприємці будуть позбавлені можливості ефективно здійснювати свою основну діяльність.

Отже, запровадження згаданого вище звітування йде всупереч задекларованому Президентом України курсу на дерегулювання підприємницької діяльності в частині максимального зменшення дозвільних та звітних документів.

З урахуванням викладеного, просимо Вас, шановний Миколо Яновичу, дати необхідні доручення щодо перегляду проблемних питань, порушених у цьому листі.

     

З повагою,

Голова ВГО "Союз захисту підприємництва"                                                                      С. Доротич

14.06.2016