Пропозиції ВГО "Союз захисту підприємництва" щодо внесення змін до Податкового кодексу України

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011, NN 13-17 ст. 112):

1) у підпункті 14.1.139 пункту 14.1 статті 14

абзац другий викласти у такій редакції:

«суб'єкт господарювання - юридична особа, в тому числі підприємство з іноземними інвестиціями, незалежно від форми та часу внесення таких інвестицій (крім юридичних осіб, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 відсотків);»

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«фізична особа (громадянин України, іноземець та особа без громадянства), яка здійснює діяльність, що належить згідно із законодавством до підприємницької (крім фізичних осіб - підприємців, визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, та фізичних осіб - підприємців, визначених у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу, якими застосовується ставка єдиного податку у розмірі 5 відсотків), та/або ввозить товари на митну територію України;»

2) у статті 292

пункт 292.3 виключити;

пункт 292.4 викласти у такій редакції:

«292.4. У разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортного експедирування, агентськими договорами або за договорами комісії доходом є сума отриманої винагороди повіреного (агента).»

пункт 292.6 викласти у такій редакції:

«292.6. Датою отримання доходу є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі. »

14.06.2016