Відкритий лист ВГО "Союз захисту підприємництва" до Президента України щодо Податкового кодексу

admpresidentaАдміністрація Президента України


Всеукраїнська громадська організація «Союз захисту підприємництва», опікуючись захистом прав та інтересів представників бізнесу, водночас здійснює постійний моніторинг законодавства задля розвитку в Україні сприятливого підприємницького середовища та зростання економічного потенціалу держави.

Зважаючи на це, вважаємо за доцільне звернутися з  проханням ретельно розглянути питання, які можуть порушити права малого та середнього підприємництва, зокрема, питання набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва), а відтак внести необхідні пропозиції Президентові України з рекомендаціями захистити наші права.

На нашу думку, внаслідок набрання чинності зазначеним законопроектом  малому бізнесу може бути завдано значної шкоди, оскільки запропоновані зміни збільшують на нього фіскальне навантаження,  а норми, викладені у документі, є вкрай зарегульованими.

Обтяження законопроекту нормами бланкетного (відсильного) характеру та значний обсяг документу йдуть урозріз з самою суттю спрощеної системи оподаткування, що значно ускладнить підприємцям можливість практичної реалізації запропонованих нововведень.

Зокрема, одним з негативних наслідків прийняття цього законопроекту стане необхідність обов'язкової реєстрації "спрощенців" (тих, хто сплачує єдиний податок у розмірі 5% від доходу) як платників податку на додану вартість за умови, якщо вони надають послуги (виконують) роботи контрагентам, що мають статус платника податку на додану вартість, а сума отриманого від таких операцій доходу перевищує обсяг в 300 тисяч гривень сукупно за останні 12 календарних місяців.

За таких обставин залишатися на спрощеній системі оподаткування буде економічно недоцільно, оскільки виникне додаткове навантаження  на ведення бухгалтерського обліку найманими спеціалістами.

При цьому, запропонованими змінами малому бізнесу, а саме  фізичним особам-підприємцям 1 та 2 категорій, встановлено фактичну заборону щодо їхньої співпраці з юридичними особами, що перебувають на загальній системі оподаткування. Підтвердженням цього є встановлена вимога про те, що фізичні особи-підприємці надають послуги виключно  платникам єдиного податку та (або) населенню.

Прийняття  вказаного законопроекту також спричинить зростання єдиного податку залежно від зростання мінімальної заробітної плати, у той же час ним не передбачено зростання максимального обсягу доходу.

Крім того зазначений законопроект не лише ускладнює умови ведення бізнесу малими та середніми підприємцями, але й закріплює право податкових органів анулювати свідоцтво платника податку за наслідками перевірок, що дає підстави для відповідних зловживань  з боку податківців.

І що найголовніше – законопроектом не вирішено питання у частині закріплення в Податковому кодексі України єдиної форми книги обліку доходів, оскільки підприємницькому середовищу вже відома негативна практика встановлення форм звітності, що суперечили Податковому кодексу України.

Таким чином, у зазначеній редакції законопроекту не враховано тих принципових вимог, що висувалися підприємницьким середовищем задля створення ефективної системи функціонування малого та середнього бізнесу України.

З урахуванням викладеного вище, вважаємо, що проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва) потребує накладення вето як такий, що не відповідає економічним інтересам суспільства і створює додаткову соціальну напругу у суспільстві.  

З  повагою,            

Голова ВГО "Союз захисту підприємництва"                                                                           С. І. Доротич          

14.06.2016